prywatny detektyw, detektyw, agencja detektywistyczna, usługi detektywistyczne, śledczy, biuro detektywistyczne, detektywi, dobry detektyw, polecany detektyw, sprawy rozwodowe, spraw rozwodowa, obserwacja ludzi, wywiad gospodarczy, wykrywanie podsłuchu, sprawdzanie majątku, Gdańsk, Bydgoszcz, Gniezno, Poznań, Konin, Łódź
prywatny detektyw, detektyw, agencja detektywistyczna, usługi detektywistyczne, śledczy, biuro detektywistyczne, detektywi, dobry detektyw, polecany detektyw, sprawy rozwodowe, spraw rozwodowa, obserwacja ludzi, wywiad gospodarczy, wykrywanie podsłuchu, sprawdzanie majątku, Gdańsk, Bydgoszcz, Gniezno, Poznań, Konin, Łódź
prywatny detektyw, detektyw, agencja detektywistyczna, usługi detektywistyczne, śledczy, biuro detektywistyczne, detektywi, dobry detektyw, polecany detektyw, sprawy rozwodowe, spraw rozwodowa, obserwacja ludzi, wywiad gospodarczy, wykrywanie podsłuchu, sprawdzanie majątku, Gdańsk, Bydgoszcz, Gniezno, Poznań, Konin, Łódź
Agencja Detektywistyczna BRUCH prowadzona przez Dominikę Bruch, z siedzibą i biurem w Gdańsku działa na podstawie wpisu działalności regulowanej prowadzonego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w zakresie usług detektywistycznych oraz wydanej przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu Licencji Detektywa.

Nasza agencja detektywistyczna wyposażona jest w stosowne ubezpieczenie OC od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności detektywa.

Wszystkie sprawy traktujemy bardzo indywidualnie, profesjonalnie i dyskretnie!

Dysponujemy wiedzą, doświadczeniem, oraz ogromnym zaangażowaniem.

Bez wyjątków jesteśmy dostępni 24h na dobę, pracujemy również w weekendy i święta.

Udzielamy profesjonalnych porad, zaproponujemy strategie oraz najskuteczniejsze rozwiązanie.

Potrzebujesz pomocy detektywa? Umów się z nami na spotkanie w najbardziej dogodnym dla Ciebie miejscu.
Jeżeli interesują Cię usługi detektywistyczne, takie jakie obserwacja ludzi, wywiad gospodarczy, zdrada, sprawy rozwodowe, ustalenie adresu, wykrywanie podsłuchu, sprawdzanie majątku, koniecznie zapoznaj się z pełną ofertą biura detektywistycznego BRUCH. Istnieje od paru lat na rynku, a nasze biuro detektywistyczne znajdziesz w takich miastach jak: Gdańsk, Bydgoszcz, Gniezno, Poznań, Konin, Łódź. W razie pytań, prosimy o kontakt telefoniczny lub też mailowy.

prywatny detektyw Gdańsk

detektyw Gdańsk

agencja detektywistyczna Gdańsk

usługi detektywistyczne Gdańsk

śledczy Gdańsk

biuro detektywistyczne Gdańsk

detektywi Gdańsk

dobry detektyw Gdańsk

polecany detektyw Gdańsk

sprawy rozwodowe Gdańsk

spraw rozwodowa Gdańsk

obserwacja ludzi Gdańsk

wywiad gospodarczy Gdańsk

wykrywanie podsłuchu Gdańsk

sprawdzanie majątku Gdańsk

prywatny detektyw Bydgoszcz

detektyw Bydgoszcz

agencja detektywistyczna Bydgoszcz

usługi detektywistyczne Bydgoszcz

śledczy Bydgoszcz

biuro detektywistyczne Bydgoszcz

detektywi Bydgoszcz

dobry detektyw Bydgoszcz

polecany detektyw Bydgoszcz

sprawy rozwodowe Bydgoszcz

spraw rozwodowa Bydgoszcz

obserwacja ludzi Bydgoszcz

wywiad gospodarczy Bydgoszcz

wykrywanie podsłuchu Bydgoszcz

sprawdzanie majątku Bydgoszcz

prywatny detektyw Poznań

detektyw Poznań

agencja detektywistyczna Poznań

usługi detektywistyczne Poznań

śledczy Poznań

biuro detektywistyczne Poznań

detektywi Poznań

dobry detektyw Poznań

polecany detektyw Poznań

sprawy rozwodowe Poznań

spraw rozwodowa Poznań

obserwacja ludzi Poznań

wywiad gospodarczy Poznań

wykrywanie podsłuchu Poznań

sprawdzanie majątku Poznań

prywatny detektyw Konin

detektyw Konin

agencja detektywistyczna Konin

usługi detektywistyczne Konin

śledczy Konin

biuro detektywistyczne Konin

detektywi Konin

dobry detektyw Konin

polecany detektyw Konin

sprawy rozwodowe Konin

spraw rozwodowa Konin

obserwacja ludzi Konin

wywiad gospodarczy Konin

wykrywanie podsłuchu Konin

sprawdzanie majątku Konin

prywatny detektyw Łódź

detektyw Łódź

agencja detektywistyczna Łódź

usługi detektywistyczne Łódź

śledczy Łódź

biuro detektywistyczne Łódź

detektywi Łódź

dobry detektyw Łódź

polecany detektyw Łódź

sprawy rozwodowe Łódź

spraw rozwodowa Łódź

obserwacja ludzi Łódź

wywiad gospodarczy Łódź

wykrywanie podsłuchu Łódź

sprawdzanie majątku Łódź

polecany detektyw

sprawy rozwodowe

spraw rozwodowa

obserwacja ludzi

wywiad gospodarczy

wykrywanie podsłuchu

sprawdzanie majątku

OBSERWACJA LUDZIDyskretna obserwacja ludzi to niezawodny klucz do rozwiązania tajemnicy. Umożliwia to sprawdzenie czy ktoś nas zdradza, lub co knuje za naszymi plecami. Wymaga ona bardzo dużego zaangażowania i nieustannej obserwacji wskazanej przez klienta nam osoby.

Jesteśmy w stanie dostarczyć informacji na temat:

- zachowania obserwowanej osoby
- jego miejsca pracy i zamieszkania
- kontaktów damsko – męskich
- sposobu sprawowania opieki nad dzieckiem
- nałogów i przynależności do sekt
- powiązań i spotkań biznesowych

WYWIAD GOSPODARCZYWywiad gospodarczy polega na uzyskiwaniu, przetwarzaniu i udostępnianiu informacji dotyczących sytuacji prawnej, kadrowej, handlowej, finansowej i ekonomicznej przedsiębiorstw, na zlecenie innych podmiotów gospodarczych w celu szacowania ryzyka współpracy, zdobywania przewagi konkurencyjnej i unikania strat lub odzyskiwania należności.

Kroki podejmowane przy wywiadzie gospodarczym:

- sprawdzenie sytuacji ekonomicznej, majątkowej oraz prawnej przedsiębiorstwa w celu ustalenia danych na temat wypłacalności
- zebranie danych o ewentualnych przekształceniach firmy i ich przyczynach
- ustalenie powiązań osobowych właścicieli i kadry zarządzającej
- weryfikację tożsamości i wiarygodności partnerów biznesowych i potencjalnych kontrahentów
- sprawdzenie danych przedstawionych w rejestrach gospodarczych
- weryfikacja wiarygodności kontrahenta, jego stanu majątkowego i wypłacalności
- ustalenie, czy osoby zarządzające przedsiębiorstwem nie znajdują się na tzw. liście sankcyjnej
- zebranie informacji o firmie wśród jej kontrahentów, pracowników, konkurencji
- ustalenie powiązań kapitałowych firmy, a więc określenie istnienia ewentualnych spółek zależnych
- ustalenie powiązań osobowych osób zarządzających przedsiębiorstwem
- sprawdzenie, czy przeciwko firmie toczyło się postępowanie upadłościowe, naprawcze, sądowe lub egzekucyjne
- weryfikację tożsamości i kwalifikacji kadry zarządzającej
- pozyskanie danych z Rejestru Zastawów
- zebranie materiałów internetowych na temat wskazanego podmiotu gospodarczego oraz ogólnej opinii na rynku

ZDRADAJeśli twój partner zachowuje się niepokojąco, przychodzimy z pomocą! Sprawdzimy go dla Ciebie! Przeprowadzimy obserwacje partnera, w której skład wchodzi m.in.:

- Opracowanie indywidualnego planu działania
- Pełna dokumentacja podjętych działań oraz uzyskanych efektów
- Przekazanie wszystkich zebranych dowodów (zdjęcia, nagrania video)
- Opracowanie szczegółowego pisemnego sprawozdania po zakończeniu działań
- Ustalenie kontaktów, danych personalnych i adresowych
- Raportowanie na bieżąco – stały kontakt z Klientem
- Możliwość wykorzystania zebranych dowodów w sprawie rozwodowej

ROZWODYZajmujemy się zbieraniem dowodów do spraw rozwodowych i rodzinnych stosując w zdecydowanej większości przypadków obserwację osób w celu oceny posiadanych przez klienta informacji lub udowodnienia ewentualnej niewierności partnerów.

Każdego klienta na bieżąco informujemy o rozwoju sprawy, a uzyskane w trakcie wykonywanych czynności materiały mogą zostać wykorzystane przez niego jako materiał dowodowy w postępowaniu sądowym.

USTALENIE ADRESU- Ustalenie miejsca zamieszkania lub zameldowania
- Ustalenie miejsca przebywania dłużników
- Ustalenie miejsca pracy
- Ustalenie miejsca prowadzenia działalności gospodarczej
- Ustalenie adresu korespondencyjnego

WYKRYWANIE PODSŁUCHUW zakres wchodzi sprawdzenie samochodów, mieszkań, domów, pomieszczeń biurowych pod kątem występowania w nich urządzeń szpiegujących. Zdarza się, że zamiast klasycznych podsłuchów używane są popularne dyktafony. Dzięki wyposażeniu ich w funkcję automatycznego uruchamiania po wykryciu głosu, są one w stanie nagrywać kilka lub nawet kilkanaście godzin rozmów przez kilka dni.

SPRAWDZANIE MAJĄTKUUstalenia majątkowe najczęściej dotyczą spraw związanych z egzekwowaniem należności od dłużnika. Dłużnik może tłumaczyć się brakiem dostatecznych środków na spłacenie zadłużenia, a komornik informuje, że dana osoba nie dysponuje odpowiednim majątkiem, co nie zawsze jest zgodne z prawdą. Często wynika to z dostarczeniem niewiarygodnych informacji na temat posiadanego majątku.
prywatny detektyw, detektyw, agencja detektywistyczna, usługi detektywistyczne, śledczy, biuro detektywistyczne, detektywi, dobry detektyw, polecany detektyw, sprawy rozwodowe, spraw rozwodowa, obserwacja ludzi, wywiad gospodarczy, wykrywanie podsłuchu, sprawdzanie majątku, Gdańsk, Bydgoszcz, Gniezno, Poznań, Konin, Łódź


Branża Detektywistyczna nie pozwala nam do końca podać dokładnego wyliczenia kosztów usługi ponieważ składa się na to wiele czynników( teren działania, rodzaj wykorzystanych środków, ilości zaangażowanych detektywów, rodzaju sprawy i zakresu czynności oraz wymaganych informacji), dlatego wycena jest ustalana zawsze indywidualnie.

Po zapoznaniu się ze szczegółami sprawy, ustalamy z Klientem wstępna, niezobowiązująca wycenę usługi.

Wszelkie koszty zlecenia są dokładnie konsultowane z klientem zarówno przed jak i w trakcie jego realizacji.

Nasza agencja zapewnia naprawdę korzystne dla Klienta stawki.
prywatny detektyw, detektyw, agencja detektywistyczna, usługi detektywistyczne, śledczy, biuro detektywistyczne, detektywi, dobry detektyw, polecany detektyw, sprawy rozwodowe, spraw rozwodowa, obserwacja ludzi, wywiad gospodarczy, wykrywanie podsłuchu, sprawdzanie majątku, Gdańsk, Bydgoszcz, Gniezno, Poznań, Konin, Łódź


Działalność gospodarcza w zakresie usług detektywistycznych jest prowadzona na podstawie Ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych (Dz. U. z dnia 15 lutego 2002 r. z późn. zm.)

prywatny detektyw, detektyw, agencja detektywistyczna, usługi detektywistyczne, śledczy, biuro detektywistyczne, detektywi, dobry detektyw, polecany detektyw, sprawy rozwodowe, spraw rozwodowa, obserwacja ludzi, wywiad gospodarczy, wykrywanie podsłuchu, sprawdzanie majątku, Gdańsk, Bydgoszcz, Gniezno, Poznań, Konin, ŁódźPunkt główny:

80-831 Gdańsk

ul. Długi Targ 17/18

Pozostałe:

Bydgoszcz, Gniezno, Poznań, Konin, Łódź (nasz teren działania obejmuje całą Polskę)